ข้อดีข้อเสียของการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

ข้อดีข้อเสียของการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
ข้อดีของการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
1. สามารถป้องกันการรั่วไหลของแก๊ส,น้ำมัน ของเหลวและอากาศได้ดี
2. งานมีคุณภาพสูงคงทนและสวยงาม
3. โครงสร้างของงานที่ไม่ยุ่งยาก
4. ลดเสียงดังขณะทางาน
5. ลดขั้นตอนการทางาน
6. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและเตรียมการค่อนข้างต่าง
ข้อเสียของการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ
1.ชิ้นส่วนของงานเชื่อมมีความไวต่อการเกิดความเค้นเฉพาะที่
2. การควบคุมคุณภาพจะต้องตรวจสอบทุกขั้นตอน
3. ทาให้เกิดความเค้นตกค้างอยู่ในวัสดุงานเชื่อม
4. ทาให้คุณสมบัติของโลหะงานเชื่อมเปลี่ยนแปลง
5. งานบิดตัวและหดตัว

ที่มา https://www.ktw.co.th

***สนใจติดต่อ***
ไชยเรือง อุตสาหกรรม บจก.
22/88 ม.3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : +663 446 0981-2
โทรสาร : ลวดเชื่อม +663 446 0980
อีเมล : kimjhon2013@gmail.com
เว็ปไซต์ :www.tmcthai.com
เว็ปไซต์ :chaireung.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *