ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบท่อเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และระบบท่อจะใช้งานในลักษณะงานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ทั้งความดัน, อุณหภูมิซึ่งอาจจะสูงมาก ๆ หรือต่ำมาก ๆ และใช้กับ Medium ที่แตกต่างกันไปอย่างมากมาย และอาจจะมีทั้งขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่ ๆ ดังนั้นระบบท่อที่ใช้งานจะต้องได้รับการออกแบบ และดูแลรักษาตลอดจนการซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาทางวิศวกรรม และถูกหลักในทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าระบบท่อนั้น ๆ จะสามารถใช้งานได้ตามต้องการอย่างปลอดภัย
จากสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั่วโลก พบว่าอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดขึ้นกับระบบท่อในโรงงานซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ ระบบท่อไม่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องเพียงพอ หรือเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการซ่อมบำรุงระบบท่อที่ดีพอ อีกประการหนึ่ง เนื่องจากระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จะมีความสลับซับซ้อนและมีความยาวมาก และท่ออยู่กับอุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ทำให้ง่ายต่อการเกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ระบบท่อยังมีจุดข้อต่อจำนวนมากง่ายต่อการเกิดรั่วไหลของ Medium ที่อยู่ภายใน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะต้องหยุดการผลิตเพื่อซ่อมแซม และยังง่ายต่อการเกิดอุบัติภัยอีกด้วย


ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ หุ้มฉนวน บจก.
งานเดินท่อ ,เหล็กงานสแตนเลส, หุ้มฉนวน
559/26 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +668 6668 9111 +662 325 0321-3
โทรสาร : +662 325 0324
อีเมล์ : info@cpmflow.com
เว็บไซต์ : www.pagesthai.com/cpm
เว็บไซต์ : www.cpmflow.com
เว็บไซต์ : www.cpm.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *