ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมผังโรงงาน

ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมผังโรงงาน
สภาพแวดล้อมและการวางผังโรงงานที่ปลอดภัย (WORKING ENVITONMENT AND PLANT LAYOUT)
ผังโรงงานที่สำคัญต้องมีความความสะอาดและปลอดภัยต่อคนงานเป็นอย่างมาก การดูแลรักษาความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น ในปัจจุบันมีบริษัทที่รับเหมาทำความสะอาดโรงงานโดยเฉพาะเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน รายละเอียดเทคนิคและหลักการวางผังโรงงานนั้นไม่กล่าวในที่นี้ เพราะมีเนื้อหามากเกินเนื้อที่ที่มีอยู่ แต่จะกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่านั้นดังนี้

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผังโรงงาน

สิ่งที่ต้องทบทวนและพิจารณา ในเรื่องความสะอาดปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานจากผังโรงงานประกอบด้วย

1. เนื้อที่ทางเดินที่กว้างขวางเพียงพอ

2. การระบายอากาศ ทำความสะอาดและการขจัดกลิ่นควันหรือไอพิษ

3. ทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟ

4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง

5. ความดังรบกวนของเสียงจากเครื่องจักรกล

6. ความร้อนจากเครื่องจักรกลหรือแหล่งความร้อน

7. แสงสว่างที่เหมาะสม

8. การป้องกันระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม

9. เนื้อที่หรือการอำนวยความสะดวกแก่งานซ่อมบำรุง

10. สภาพแวดล้อมทางความรู้สึกของคนงาน

จักรวัฒน์ นวการ บจก.
จำหน่ายแปรงอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายแปรงอุตสาหกรรม
173-173/1 พระรามที่ 2 ซอย 27 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +662 870 0007, +662 read more 870 0252, +662 870 0253
โทรสาร : +662 428 1126
อีเมล์ : jk.brushes@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.jkbrushes.com
เว็บไซต์ :http://jakawat.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ :http://www.อุตสาหกรรมแปรง.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *