วิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์

วิธีการเลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
ประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker): ควรทราบว่างานที่จะนำเซอร์กิตเบรกเกอร์ไปใช้นั้นเป็นงานประเภทไหน เพราะเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแต่ละประเภทนั้นจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น หากจะนำไปใช้ในการติดตั้งร่วมกับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยหรือแผงจ่ายไฟฟ้าภายในบ้านเรือนหรืออาคารก็ควรเลือกใช้เบรกเกอร์ประเภท Miniature Circuit Breakers เป็นต้น
หลักการทำงานเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker): เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขายในท้องตลาดนั้นมีหลักการทำงานด้วยกันหลายแบบให้เราได้เลือกซื้อ ให้เราพิจารณาจากงานที่เราต้องการนำไปใช้ ปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้แบบ Thermal-Magnetic Trip และแบบ Electronic Trip
Pole: เป็นตัวบอกว่าเบรกเกอร์ที่เราใช้นั้นเป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส
- 1 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบ 1 เฟสโดยป้องกันแค่สาย line อย่างเดียว
- 2 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบ 1 เฟสโดยป้องกันสาย line และสาย neutral
- 3 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบ 3 เฟสโดยป้องกันแค่สาย line อย่างเดียว
- 4 Pole หมายถึง เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับระบบ 3 เฟสโดยป้องกันสาย line และสาย neutral

อินเตอร์เฟส คอนแทรคเตอร์ บจก.
นำ เข้า จำหน่าย อินเวอเตอร์ ยี่ห้อ FULL Inverter ซ่อม อินเวอร์เตอร์
189/770-771 ถนนพระรามที่2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : +663 4458 470 +668 1827 2957
โทรสาร : +663 4458 check here 473
อีเมล์ : interface.thai@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.inverterpro.com
เว็บไซต์ :http://www.inductiontechnology.com
เว็บไซต์ :http://www.interfacethai.com
เว็บไซต์ :http://interface.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *